news_icon

รับสมัครเข้าร่วมอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2018

วันที่ 20 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

โครงการ

ใบสมัคร

 

การรับสมัคร

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยการมาส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์หรือ ส่งอีเมลล์มาที่ tkdthailand@hotmail.com